Kategoria: Zasady dotyczące prawa jazdy

Opis wymagań formalnych potrzebnych do uzyskania dokumentu jakim jest prawo jazdy.

DokumentyDokumenty

Osoby pełnoletnie: Profil Kandydata na kierowcę  PKK (dla Łodzi), orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (orzeczenie wystawia lekarz medycyny pracy lub lekarz