Kategoria: Zasoby szkoły

Pojazdy jakimi dysponuje szkoła. Zdjęcia właścieli, instruktorów i pracowników biura.