Tag: instruktor

osoba uprawniona do nauki jazdy

OfertaOferta

Oferta kategorie: A, A2, B i B automat ekspresowy kurs teoretyczny, darmowy egzamin wewnętrzny, materiały dydaktyczne gratis, jazdę po trasach egzaminacyjnych, ćwiczenia na placu WORD,

KursyKursy

*** *** *** *** *** *** Osoby pełnoletnie: Profil Kandydata na kierowcę  PKK (dla Łodzi), orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (orzeczenie