Tag: profil kandydata

elektroniczny profil kierowcy zawierający dane i informacje identyfikujące i opisujące osobę ubiegającą się o wydanie prawa jazdy

DokumentyDokumenty

Osoby pełnoletnie: Profil Kandydata na kierowcę  PKK (dla Łodzi), orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (orzeczenie wystawia lekarz medycyny pracy lub lekarz